A novel clinical entity, IgG4-relateddisease (IgG4RD): General concept and details

Hisanori Umehara, Kazuichi Okazaki, Yasufumi Masaki, Mitsuhiro Kawano, Motohisa Yamamoto, Takako Saeki, Shoko Matsui, Takayuki Sumida, Tsuneyo Mimori, Yoshiya Tanaka, Kazuo Tsubota, Tadashi Yoshino, Shigeyuki Kawa, Ritsuro Suzuki, Tsutomu Takegami, Naohisa Tomosugi, Nozomu Kurose, Yasuhito Ishigaki, Atsushi Azumi, Masaru KojimaShigeo Nakamura, Dai Inoue, Keita Fujikawa, Hideaki Hamano, Keiji Kubo, Hiroshi Yamamoto, Mitsuyosi Hirokawa, Kunihiko Itoh, Terumi Kamisawa, Daisuke Kawabata, Morio Matsumoto, Seijiro Minamoto, Kayoko Murayama, Susumu Nishiyama, Yoko Ogawa, Tomoki Origuchi, Norihide Oyama, Yasuharu Sato, Masao Seto, Susumu Sugai, Norifumi Tsukamoto, Masayuki Takahira, Hiroki Takahashi, Hiroto Tsuboi, Yuko Waseda, Kazuko Kitagawa, Takayuki Nojima, Hitoshi Yokoyama, Hisao Tonami, Toshihiro Fukushima, Masao Tanaka, Yoshimasa Fujita, Toshioki Sawaki, Takafumi Kawanami, Miyuki Miki, Haruka Iwao, Akio Nakajima, Takuji Nakamura

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

720 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A novel clinical entity, IgG4-relateddisease (IgG4RD): General concept and details'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences