Association between obesity and polymorphisms in SEC16B, TMEM18, GNPDA2, BDNF, FAIM2 and MC4R in a Japanese population

Kikuko Hotta, Michihiro Nakamura, Takahiro Nakamura, Tomoaki Matsuo, Yoshio Nakata, Seika Kamohara, Nobuyuki Miyatake, Kazuaki Kotani, Ryoya Komatsu, Naoto Itoh, Ikuo Mineo, Jun Wada, Hiroaki Masuzaki, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Tohru Funahashi, Shigeru Miyazaki, Katsuto Tokunaga, Manabu Kawamoto, Takato UenoKazuyuki Hamaguchi, Kiyoji Tanaka, Kentaro Yamada, Toshiaki Hanafusa, Shinichi Oikawa, Hironobu Yoshimatsu, Kazuwa Nakao, Toshiie Sakata, Yuji Matsuzawa, Naoyuki Kamatani, Yusuke Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

90 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Association between obesity and polymorphisms in SEC16B, TMEM18, GNPDA2, BDNF, FAIM2 and MC4R in a Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences