Correction to: Risk assessments for broncho-pleural fistula and respiratory failure after lung cancer surgery by National Clinical Database Japan (General Thoracic and Cardiovascular Surgery, (2019), 67, 3, (297-305), 10.1007/s11748-018-1022-y)

Shunsuke Endo, Norihiko Ikeda, Takashi Kondo, Jun Nakajima, Haruhiko Kondo, Yoshihisa Shimada, Masami Sato, Shinichi Toyooka, Yoshinori Okada, Yukio Sato, Ichiro Yoshino, Morihito Okada, Meinoshin Okumura, Masayuki Chida, Eriko Fukuchi, Hiroaki Miyata

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Correction to: Risk assessments for broncho-pleural fistula and respiratory failure after lung cancer surgery by National Clinical Database Japan (General Thoracic and Cardiovascular Surgery, (2019), 67, 3, (297-305), 10.1007/s11748-018-1022-y)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences