Demographic, clinical characteristics and treatment outcomes of immune-complex membranoproliferative glomerulonephritis and C3 glomerulonephritis in Japan: A retrospective analysis of data from the Japan Renal Biopsy Registry

Naoki Nakagawa, Masashi Mizuno, Sawako Kato, Shoichi Maruyama, Hiroshi Sato, Izaya Nakaya, Hitoshi Sugiyama, Shouichi Fujimoto, Kenichiro Miura, Chieko Matsumura, Yoshimitsu Gotoh, Hitoshi Suzuki, Aki Kuroki, Atsunori Yoshino, Shinya Nakatani, Keiju Hiromura, Ryohei Yamamoto, Hitoshi Yokoyama, Ichiei Narita, Yoshitaka Isaka

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Demographic, clinical characteristics and treatment outcomes of immune-complex membranoproliferative glomerulonephritis and C3 glomerulonephritis in Japan: A retrospective analysis of data from the Japan Renal Biopsy Registry'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences