Development Of 131Xe Co-magnetometry For Xe Atomic EDM Search

Tomoya Sato, Yuichi Ichikawa, Koichiro Asahi, Shuichiro Kojima, Chikako Funayama, Shunya Tanaka, Yu Sakamoto, Yuichi Ohtomo, Chika Hirao, Masatoshi Chikamori, Eri Hikota, Takeshi Furukawa, Akihiro Yoshimi, Christopher P. Bidinosti, Takashi Ino, Hideki Ueno, Yukari Matsuo, Takeshi Fukuyama

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development Of 131Xe Co-magnetometry For Xe Atomic EDM Search'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy