Development of superconducting tunnel junction detectors as a far-infrared single photon detector for neutrino decay search

Yuji Takeuchi, Shin Hong Kim, Kenichi Takemasa, Kenji Kiuchi, Kazuki Nagata, Kota Kasahara, Takuya Okudaira, Tatsuya Ichimura, Masahiro Kanamaru, Kouya Moriuchi, Ren Senzaki, Hirokazu Ikeda, Shuji Matsuura, Takehiko Wada, Hirokazu Ishino, Atsuko Kibayashi, Satoru Mima, Takuo Yoshida, Shota Komura, Keisuke OrikasaRyuta Hirose, Yukihiro Kato, Masashi Hazumi, Yasuo Arai, Erik Ramberg, Jonghee Yoo, Mark Kozlovsky, Paul Rubinov, Dmitri Sergatskov, Soo Bong Kim

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of superconducting tunnel junction detectors as a far-infrared single photon detector for neutrino decay search'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy