Erratum to “Frequent methylation and oncogenic role of microRNA-34b/c in small-cell lung cancer” [Lung Cancer 76 (1) (2012) 32–38](S0169500211005150)(10.1016/j.lungcan.2011.10.002)

Norimitsu Tanaka, Shinichi Toyooka, Junichi Sou, Takafumi Kubo, Hiromasa Yamamoto, Yuho Maki, Takayuki Muraoka, Kazuhiko Shien, Masashi Furukawa, Tsuyoshi Ueno, Hiroaki Asano, Kazunori Tsukuda, Keisuke Aoe, Shinichiro Miyoshi

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum to “Frequent methylation and oncogenic role of microRNA-34b/c in small-cell lung cancer” [Lung Cancer 76 (1) (2012) 32–38](S0169500211005150)(10.1016/j.lungcan.2011.10.002)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences