[Frequent inactivation of A20 through gene mutation in B-cell lymphomas].

Motohiro Kato, Masashi Sanada, Itaru Kato, Yasuharu Sato, Junko Takita, Kengo Takeuchi, Akira Niwa, Yuyan Chen, Kumi Nakazaki, Junko Nomoto, Yositaka Asakura, Miki Akatsuka, Yasuhide Hayashi, Hiraku Mori, Takashi Igarashi, Mineo Kurokawa, Shigeru Chiba, Shigeo Mori, Yuichi Ishikawa, Koji OkamotoKensei Tobinai, Hitoshi Nakagama, Tatsutoshi Nakahata, Tadashi Yoshino, Yukio Kobayashi, Seishi Ogawa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

5 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)313-319
Number of pages7
Journal[Rinshō ketsueki] The Japanese journal of clinical hematology
Volume52
Issue number6
Publication statusPublished - Jun 2011
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Medicine(all)

Cite this