Gastric linitis plastica with autoimmune pancreatitis diagnosed by an endoscopic ultrasonography-guided fine-needle biopsy: A case report

Ryosuke Sato, Kazuyuki Matsumoto, Hiromitsu Kanzaki, Akihiro Matsumi, Kazuya Miyamoto, Kosaku Morimoto, Hiroyuki Terasawa, Yuki Fujii, Tatsuhiro Yamazaki, Daisuke Uchida, Koichiro Tsutsumi, Shigeru Horiguchi, Hironari Kato

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gastric linitis plastica with autoimmune pancreatitis diagnosed by an endoscopic ultrasonography-guided fine-needle biopsy: A case report'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences