IGF-IR and its inhibitors in gastrointestinal carcinomas

Xiao Hong Bao, Yoshio Nomoto, Hui Fang Hao, Nobuyuki Watanabe, Kazufumi Sakurama, Kazuhiro Noma, Takayuki Motoki, Yasuko Tomono, Takuya Fukazawa, Yasuhiro Shirakawa, Tomoki Yamatsuji, Junji Matsuoka, Munenori Takaoka

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'IGF-IR and its inhibitors in gastrointestinal carcinomas'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences