INSIG2 gene rs7566605 polymorphism is associated with severe obesity in Japanese

Kikuko Hotta, Michihiro Nakamura, Yoshio Nakata, Tomoaki Matsuo, Seika Kamohara, Kazuaki Kotani, Ryoya Komatsu, Naoto Itoh, Ikuo Mineo, Jun Wada, Hiroaki Masuzaki, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Shigeru Miyazaki, Katsuto Tokunaga, Manabu Kawamoto, Tohru Funahashi, Kazuyuki Hamaguchi, Kentaro Yamada, Toshiaki HanafusaShinichi Oikawa, Hironobu Yoshimatsu, Kazuwa Nakao, Toshiie Sakata, Yuji Matsuzawa, Kiyoji Tanaka, Naoyuki Kamatani, Yusuke Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

36 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'INSIG2 gene rs7566605 polymorphism is associated with severe obesity in Japanese'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences