Investigation of the management and risk of febrile neutropenia associated with chemotherapy in the urological field: A multicenter, retrospective analysis

Koichiro Wada, Ryuta Tanimoto, Hiroyuki Nose, Shinya Uehara, Toyohiko Watanabe, Hiroshi Hayami, Shingo Nagai, Mitsuru Yasuda, Takashi Deguchi, Keisuke Shigeta, Satoshi Yazawa, Eiji Kikuchi, Mototsugu Oya, Jiro Hashimoto, Teruhisa Uehara, Yuichiro Kurimura, Yoshiki Hiyama, Satoshi Takahashi, Taiji Tsukamoto, Takehiko ShoRyoichi Hamasuna, Jun Miyazaki, Yoshikazu Togo, Rikiya Taoka, Atsushi Nakao, Shingo Yamamoto, Kanao Kobayashi, Akio Matsubara, Kiyohito Ishikawa, Hiromi Kumon, Tetsuro Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Investigation of the management and risk of febrile neutropenia associated with chemotherapy in the urological field: A multicenter, retrospective analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences