JCS/JHFS 2021 Guideline Focused Update on Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

Hiroyuki Tsutsui, Tomomi Ide, Hiroshi Ito, Yasuki Kihara, Koichiro Kinugawa, Shintaro Kinugawa, Miyuki Makaya, Toyoaki Murohara, Koichi Node, Yoshihiko Saito, Yasushi Sakata, Wataru Shimizu, Kazuhiro Yamamoto, Yasuko Bando, Yu Ki Iwasaki, Yoshiharu Kinugasa, Isamu Mizote, Hitoshi Nakagawa, Shogo Oishi, Akiko OkadaAtsushi Tanaka, Takashi Akasaka, Minoru Ono, Takeshi Kimura, Shun Kosaka, Masami Kosuge, Shin Ichi Momomura

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

56 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)1404-1444
Number of pages41
JournalJournal of Cardiac Failure
Volume27
Issue number12
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2021

ASJC Scopus subject areas

  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

Cite this