Loss of antibodies to hepatitis E virus in organ transplant patients with hepatitis E

Yukio Oshiro, Hiroshi Harada, Kiyoshi Hasegawa, Naotake Akutsu, Tomoharu Yoshizumi, Naoki Kawagishi, Koji Nanmoku, Naotsugu Ichimaru, Kenichi Okamura, Masahiro Ohira, Yoshihiro Itabashi, Nobuhiro Fujiyama, Kentaro Ide, Hideaki Okajima, Kohei Ogawa, Kosei Takagi, Hidetoshi Eguchi, Masahiro Shinoda, Kiyotaka Nishida, Jiro ShimazakiMitsugi Shimoda, Masaharu Takahashi, Hiroaki Okamoto, Shuji Suzuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Loss of antibodies to hepatitis E virus in organ transplant patients with hepatitis E'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences