Mechanism for increased hepatic glycerol synthesis in the citrin/mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase double-knockout mouse: Urine glycerol and glycerol 3-phosphate as potential diagnostic markers of human citrin deficiency

Mitsuaki Moriyama, Yuki Fujimoto, Shizuka Rikimaru, Miharu Ushikai, Eishi Kuroda, Kenji Kawabe, Katsura Takano, Akihiro Asakawa, Akio Inui, Kazuhiro Eto, Takashi Kadowaki, David S. Sinasac, Yoshiyuki Okano, Masahide Yazaki, Shu ichi Ikeda, Chunhua Zhang, Yuan Zong Song, Osamu Sakamoto, Shigeo Kure, Hiroshi MitsubuchiFumio Endo, Masahisa Horiuchi, Yoichi Nakamura, Ken ichi Yamamura, Takeyori Saheki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mechanism for increased hepatic glycerol synthesis in the citrin/mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase double-knockout mouse: Urine glycerol and glycerol 3-phosphate as potential diagnostic markers of human citrin deficiency'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences