POGLUT1, the putative effector gene driven by rs2293370 in primary biliary cholangitis susceptibility locus chromosome 3q13.33

Yuki Hitomi, Kazuko Ueno, Yosuke Kawai, Nao Nishida, Kaname Kojima, Minae Kawashima, Yoshihiro Aiba, Hitomi Nakamura, Hiroshi Kouno, Hirotaka Kouno, Hajime Ohta, Kazuhiro Sugi, Toshiki Nikami, Tsutomu Yamashita, Shinji Katsushima, Toshiki Komeda, Keisuke Ario, Atsushi Naganuma, Masaaki Shimada, Noboru HirashimaKaname Yoshizawa, Fujio Makita, Kiyoshi Furuta, Masahiro Kikuchi, Noriaki Naeshiro, Hironao Takahashi, Yutaka Mano, Haruhiro Yamashita, Kouki Matsushita, Seiji Tsunematsu, Iwao Yabuuchi, Hideo Nishimura, Yusuke Shimada, Kazuhiko Yamauchi, Tatsuji Komatsu, Rie Sugimoto, Hironori Sakai, Eiji Mita, Masaharu Koda, Yoko Nakamura, Hiroshi Kamitsukasa, Takeaki Sato, Makoto Nakamuta, Naohiko Masaki, Hajime Takikawa, Atsushi Tanaka, Hiromasa Ohira, Mikio Zeniya, Masanori Abe, Shuichi Kaneko, Masao Honda, Kuniaki Arai, Teruko Arinaga-Hino, Etsuko Hashimoto, Makiko Taniai, Takeji Umemura, Satoru Joshita, Kazuhiko Nakao, Tatsuki Ichikawa, Hidetaka Shibata, Akinobu Takaki, Satoshi Yamagiwa, Masataka Seike, Shotaro Sakisaka, Yasuaki Takeyama, Masaru Harada, Michio Senju, Osamu Yokosuka, Tatsuo Kanda, Yoshiyuki Ueno, Hirotoshi Ebinuma, Takashi Himoto, Kazumoto Murata, Shinji Shimoda, Shinya Nagaoka, Seigo Abiru, Atsumasa Komori, Kiyoshi Migita, Masahiro Ito, Hiroshi Yatsuhashi, Yoshihiko Maehara, Shinji Uemoto, Norihiro Kokudo, Masao Nagasaki, Katsushi Tokunaga, Minoru Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'POGLUT1, the putative effector gene driven by rs2293370 in primary biliary cholangitis susceptibility locus chromosome 3q13.33'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences