Prostaglandin E2 increases both osteoblastic and osteoclastic activity in the scales and participates in calcium metabolism in goldfish

Katsunori Omori, Shigehito Wada, Yusuke Maruyama, Atsuhiko Hattori, Kei Ichiro Kitamura, Yusuke Sato, Masayuki Nara, Hisayuki Funahashi, Koji Yachiguchi, Kazuichi Hayakawa, Masato Endo, Rei Kusakari, Sachiko Yano, Ajai K. Srivastav, Takashi Kusui, Sadakazu Ejiri, Wenxi Chen, Yoshiaki Tabuchi, Yukihiro Furusawa, Takashi KondoYuichi Sasayama, Takumi Nishiuchi, Masaki Nakano, Tatsuya Sakamoto, Nobuo Suzuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Prostaglandin E2 increases both osteoblastic and osteoclastic activity in the scales and participates in calcium metabolism in goldfish'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology