Structural dynamics of cereal mitochondrial genomes as revealed by complete nucleotide sequencing of the wheat mitochondrial genome

Yasunari Ogihara, Yukiko Yamazaki, Koji Murai, Akira Kanno, Toru Terachi, Takashi Shiina, Naohiko Miyashita, Shuhei Nasuda, Chiharu Nakamura, Naoki Mori, Shigeo Takumi, Minoru Murata, Satoshi Futo, Koichiro Tsunewaki

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    170 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Structural dynamics of cereal mitochondrial genomes as revealed by complete nucleotide sequencing of the wheat mitochondrial genome'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences