The wound/burn guidelines - 2: Guidelines for the diagnosis and treatment for pressure ulcers

Takao Tachibana, Shinichi Imafuku, Ryokichi Irisawa, Masaki Ohtsuka, Takafumi Kadono, Hiroshi Fujiwara, Yoshihide Asano, Masatoshi Abe, Takayuki Ishii, Taiki Isei, Takaaki Ito, Yuji Inoue, Mikio Ohtsuka, Fumihide Ogawa, Masanari Kodera, Tamihiro Kawakami, Masakazu Kawaguchi, Ryuichi Kukino, Takeshi Kono, Keisuke SakaiMasakazu Takahara, Miki Tanioka, Takeshi Nakanishi, Yasuhiro Nakamura, Akira Hashimoto, Minoru Hasegawa, Masahiro Hayashi, Manabu Fujimoto, Takeo Maekawa, Koma Matsuo, Naoki Madokoro, Osamu Yamasaki, Yuichiro Yoshino, Andres Le Pavoux, Hironobu Ihn

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The wound/burn guidelines - 2: Guidelines for the diagnosis and treatment for pressure ulcers'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences