Variations in the FTO gene are associated with severe obesity in the Japanese

Kikuko Hotta, Yoshio Nakata, Tomoaki Matsuo, Seika Kamohara, Kazuaki Kotani, Ryoya Komatsu, Naoto Itoh, Ikuo Mineo, Jun Wada, Hiroaki Masuzaki, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Shigeru Miyazaki, Katsuto Tokunaga, Manabu Kawamoto, Tohru Funahashi, Kazuyuki Hamaguchi, Kentaro Yamada, Toshiaki Hanafusa, Shinichi OikawaHironobu Yoshimatsu, Kazuwa Nakao, Toshiie Sakata, Yuji Matsuzawa, Kiyoji Tanaka, Naoyuki Kamatani, Yusuke Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

209 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Variations in the FTO gene are associated with severe obesity in the Japanese'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences